POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Actualizată la data de 25.05.2018

1. Aspecte generale

Prin cele ce urmează vă explicăm Politica de Confidențialitate a Ofertelor noastre online, disponibilie pe site-ul www.touringit.ro.
Prin ”Oferta” înțelegem activitatea noastră, care poate consta în unul sau mai multe servicii precum: webhosting, web design, SEO, sisteme integrate pentru tour-operatori, sisteme de facturare și sisteme de rezervare pentru agenții. Ofertele noastre nu sunt destinate contractării de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Prezentare

Noi, Touring IT, adică societatea TOURING IT LOGISTIC SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Alexandru I. Cuza nr. 5A, sector 1, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/4056/2004, Cod Unic de Înregistrare 16236580, reprezentată legal prin administrator Marian Grama, suntem operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate utilizator al Ofertelor noastre, în sensul reglementărilor privind protecția datelor.

Coordonatele noastre de contact:
Bucuresti, sector 2,
Strada Reinvierii nr. 3-5, Cladirea Europe Primex Sector 2,
telefon 031.41.34.500,
fax 021.312.85.43,
e-mail: office@touringit.ro
Touring IT respectă confidențialitatea și va prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, potrivit Politicii de Prelucrare a Datelor, adoptată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (”GDPR”).

Prin acest document dorim să vă informăm în legătură cu (i) natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru Ofertele noastre online și offline, (ii) scopul prelucrării și (iii) temeiul legal al prelucrării.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa office@touringit.ro

4. Datele cu caracter personal

Sunt date cu caracter personal orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată persoană identificabilă dacă identificarea poate fi făcută direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unull sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Informațiile care nu pot fi asociate identității dumneavoastră (cum sunt numărul de vizualizări ale unei Oferte sau alte date statistice) nu sunt date cu caracter personal.
În principiu, puteți consulta Ofertele noastre fără divulgarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, crearea unui cont de utilizator pe website, utilizarea formularului de contact online sau abonarea la newsletter implică dezvăluirea de date cu caracter personal.
În general colectăm datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate. Dacă datele dumneavoastră personale ne-au fost furnizate de către un terț sau au ajuns la noi dintr-o eroare, aveți la dispoziție toate remediile prevăzute de lege în acest scop, pentru ștergerea datelor.

5. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt stocate prin mijloacele noastre, pe servere protejate special. Datele sunt protejate prin măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, modificarea și difuzarea neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr limitat de persoane autorizate. Persoanele autorizate sunt responsabile de gestionarea tehnică, comercială sau operațională a serverelor și a Activității.
Datele dumneavoastră care sunt transmise prin internet sunt criptate. Utilizăm certificat SSL (Eng. Secure Socket Layer) pentru transmiterea datelor.

6. Temeiul legal al prelucrării

Dacă obținem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alin. (1) lit. a) al GDPR servește drept temei legal pentru prelucrarea noastră.
Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru că acestea ne sunt necesare executării unui contract sau într-un cadru cvasi – contractual (de ex. pentru a vă transmite o Ofertă personalizată, potrivit nevoilor dumneavoastră), atunci articolul 6 alin. (1) lit. b) din GDPR ne servește drept temei legal pentru prelucrarea datelor.
Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații ce ne revine nouă, potrivit legii, atunci articolul 6 alin. (1) lit. c) din GDPR ne servește drept temei legal pentru astfel de prelucrări.
Articolul 6 alin. (1) lit. f) ne poate servi drept temei legal, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a servi unui interes legitim al Touring IT sau al unui terț, numai în măsura în care interesele, drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale nu sunt afectate.
Prin această Politică de Prelucrare a Datelor, vă vom prezenta punctual care este temeiul nostru legal pentru fiecare dintre categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

7. Ștergerea datelor cu caracter personal

În general ștergem datele cu caracter personal dacă acestea au fost prelucrate pentru un singur scop, care a fost atins. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personal pot face obiectul unor obligații de păstrare pentru anumite perioade de timp, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Touring IT șterge sau blochează accesul asupra datelor cu caracter personal, în condiții de siguranță, până la împlinirea respectivelor perioade de timp.

8. Prelucrarea datelor în cazul accesării Ofertelor

La fiecare accesare a Ofertelor noastre, colectăm următoarele date cu privire la dispozitivul utilizat pentru accesare: dispozitivul utilizat, adresa IP, navigatorul web folosit și data și ora accesării. Colectăm informații privind Oferta vizualizată, versiunea navigatorului web, sistemul de operare și furnizorul serviciului de internet. Urmărim, de asemenea și site-urile din care ați fost redirecționat către Oferta respectivă.
Recurgem la astfel de prelucrări în sprijinul interesului nostru legitim, pentru a ne permite afișarea respectivelor pagini accesate, într-o manieră compatibilă cu dispozitivul pe care îl folosiți pentru accesare. Printre altele, prelucrăm aceste date în scopul reperării anumitor erori, cuantificării interesului generat de anumite Oferte și pentru a proceda la adaptarea sau îmbunătățirea Ofertelor. Acest scop justifică interesul nostru legitim, întemeiat legal pe Articolul 6 alin. (1) f) din GDPR. Adresa IP nu este păstrată decât pe durata sesiunii și este ștearsă sau criptată la închiderea sesiunii. Toate datele prelucare în acest scop sunt păstrate pentru durate limitate de timp.

9. Utilizarea cookies

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.
Vă invităm să consultați politica noastră de cookies pentru exprimarea opțiunilor dumneavoastră.

10. Comunicarea

Aveți posibilitatea de a ne contacta direct, folosind adresa indicată pe website.

Contact

Ne puteți contacta utilizând oricare din mijloacele de contact pe care le-am enunțat în partea introductivă a prezentei Politici sau la oricare din datele prezentate pe website, adică prin telefon, fax, e-mail, poștă sau curier rapid. În acest context vom prelucra exclusiv datele personale aferente canalului de comunicare pe care îl alegeți dumneavoastră, respectiv: numărul de telefon, adresa de corespondență, adresa de e-mail sau numărul de fax, asociate numelui dumneavoastră. Vom folosi datele cu caracter personal astfel colectate, exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a remedia chestiunea supusă atenției noastre prin oricare dintre aceste mijloace.
Apelurile telefonice către call center pot fi înregistrate în scopul unor eventuale referințe ulterioare, pentru o durată de 12 luni de la data soluționării cererii. În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea datelor cu caracter personal în cadrul acestor comunicări, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.
Face excepție de la durata de prelucrare menționată mai sus, situația în care astfel de cereri crează obligații de natură comercială sau fiscală în sarcina noastră. În astfel de situații, datele cu caracter personal relevante pentru soluționarea cererii, vor fi păstrate cu respectarea termenelor legale aplicabile.
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul comunicărilor cu noi îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) al GDPR.

11. Conexiuni cu alte website-uri

Pe website-ul nostru găsiți conexiuni cu rețeaua de socializare Facebook, Accesarea acestei conexiuni vă conduce în afara website-ului. Politica noastră de prelucrare a datelor nu se aplică și acestui website. Găsiţi detalii la : https://www.facebook.com/policy.php

12. Drepturile privind datele cu caracter personal

Potrivit GDPR, persoanele vizate dispun de mai multe drepturi. Dacă doriți să exercitați oricare re din aceste drepturi sau să oțineți informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Principalele drepturi ale persoanelor vizate sunt următoarele:

  • Dreptul de a fi informat înseamnă că sunteți informat în legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării efectuate de noi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin prezenta Politică apreciem că am informat persoanele vizate în legătură cu prelucrările efectuate. Dacă nu vă considerați pe deplin informat prin publicarea acestei politici și informațiile furnizate, vă invităm să vă exercitați unul din drepturile de mai jos:
  • Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține acces la datele cu caracter personal prelucrate de noi și in legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici;
  • Dreptul de a rectifica datele vă permite să interveniți, în condițiile Articolului 16 din GDPR ori de câte ori datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi sunt incorecte sau incomplete. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici;
  • Dreptul de a restrânge prelucrarea vă permite ca, în condițiile prevăzute de articolul 18 din GDPR, să ne puteți pretinde restrângerea prelucrării cu prire la anumite date cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici;
  • Dreptul de a vă opune prelucrării vă dă posibilitatea de a vă opune prelucrării, ori de câte ori prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi se face având ca unic temei legal pentru prelucrarea respectivelor date, consimțământul dumneavoastră. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici;
  • Dreptul la portarea datelor se poate exercita numai în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate și vă permite să primiți datele prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici;
  • Dreptul la ștergerea datelor poate fi exercitat în limitele descrise de Articolul 17 al GDPR și vă permite să ne solicitați, în anumite condiții, să ștergem datele cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici

13. Informații suplimentare

Suntem obligați să răspundem oricăreia dintre cererile dumneavoastră privind exercitarea unui drept, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete. În cazul în care nu ați primit un răspuns din partea noastră în acest termen, aveți dreptul de a vă adresa Autoritatea Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal:
www.dataprotection.ro
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România,
e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro
fax: +40318.059.602.
Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun sau legea ne impune, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica Politica de prelucrare a datelor în orice moment. Această Politică de prelucrare a datelor este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului, iar versiunile anterioare sunt accesibile aici.